Prisliste på tilbudsudregning2017-12-21T11:45:52+00:00

Prisliste på tilbududregning 2018

Prisliste gældende for kalkulationer udført af Erik Christensen, Beregnerservice fra d. 1. Januar til d. 31. December 2018.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Januar 2015 er gældende for alle kalkulationer.

Honorar beregnes som en procentsats af entreprisens/opgavens netto-svendeløn efter nedenstående tabel (der interpoleres for at finde den nøjagtige procentsats).

Svendeløn    00.000   9,00% kr. 0.000                            Svendeløn   1.000.000  0,99% kr.     9.900
Svendeløn    25.000   6,43% kr. 1.608                            Svendeløn   1.200.000  0,93% kr.   11.160
Svendeløn    50.000   4,82% kr. 2.410                            Svendeløn   1.400.000  0,88% kr.   12.320
Svendeløn    75.000   3,96% kr. 2.970                            Svendeløn   1.600.000  0,84% kr.   13.440
Svendeløn  100.000   3,40% kr. 3.400                            Svendeløn   1.800.000  0,81% kr.   14.580
Svendeløn  125.000   2,95% kr. 3.688                            Svendeløn   2.000.000  0,79% kr.   15.800
Svendeløn  150.000   2,65% kr. 3.975                            Svendeløn   3.000.000  0,67% kr.   20.100
Svendeløn  175.000   2,39% kr. 4.183                            Svendeløn   4.000.000  0,58% kr.   23.200
Svendeløn  200.000   2,24% kr. 4.480                            Svendeløn   5.000.000  0,52% kr.   26.000
Svendeløn  225.000   2,10% kr. 4.725                            Svendeløn   6.000.000  0,47% kr.   28.200
Svendeløn  250.000   1,98% kr. 4.950                            Svendeløn   7.000.000  0,43% kr.   30.100
Svendeløn  275.000   1,89% kr. 5.198                            Svendeløn   8.000.000  0,40% kr.   32.000
Svendeløn  300.000   1,82% kr. 5.460                            Svendeløn   9.000.000  0,38% kr.   34.200
Svendeløn  350.000   1,72% kr. 6.020                            Svendeløn 10.000.000  0,37% kr.   37.000
Svendeløn  400.000   1,61% kr. 6.440                            Svendeløn 12.000.000  0,36% kr.   43.200
Svendeløn  450.000   1,49% kr. 6.705                            Svendeløn 15.000.000  0,35% kr.   52.500
Svendeløn  500.000   1,37% kr. 6.850                            Svendeløn 19.000.000  0,34% kr.   64.600
Svendeløn  600.000   1,26% kr. 7.560                            Svendeløn 24.000.000  0,33% kr.   79.200
Svendeløn  700.000   1,17% kr. 8.190                            Svendeløn 30.000.000  0,32% kr.   96.000
Svendeløn  800.000   1,10% kr. 8.800                            Svendeløn 37.000.000  0,31% kr. 114.700
Svendeløn  900.000   1,04% kr. 9.360                            Svendeløn 45.000.000  0,30% kr. 135.000

Ovennævnte forudsætter at rekvirenten stiller målfast eller målsat tegningsmateriale til rådighed, det vil sige minimum etageplaner, tværsnit, længdesnit, og facadetegninger, samt detaljeret fagbeskrivelse på max. 30 sider.

Honoraret omfatter oprettelse af sagen, oprettelse af specificeret tilbudsliste på max. 30 punkter, udregning af mængder, samt prissætning af akkordløn. Honoraret omfatter derudover udskrivning af digitale tegninger incl. forbrug af papir og toner.

Ved sager med lette ydervægge i større omfang, tillægges beregnerhonorareret 25,0% (gælder ikke for stålrammehaller)

Ved sager med ekstremt lange fagbeskrivelser tillægges beregnerhonorareret 25,0% (f.eks. BIPS beskrivelser)

Ved sager med tilbudsopdeling på over 30 punkter, tillægges beregnerhonorareret 10,0%

Ved sager med tilbudsopdeling på over 90 punkter, tillægges beregnerhonorareret 15,0%

Derudover betales der for følgende efter medgået timeforbrug kr. 410,00 pr. time:

Indhentning og registrering af materialepriser og underentrepriser, deltagelse i forhåndsmøder, besigtigelse/ opmåling på byggeplads (incl. køretid), forhandling og afklaring med bygherre/ rådgiver, indregning af rettelsesblade, udregning af alter-native priser, samt udfyldelse af tilbudslister. Der betales kørselsgodtgørelse ved ovenstående arbejder kr. 3,55 pr. kørt kilometer. Ved kørsel over 100 km samlet ydes der 50% rabat på kørselsgodtgørelse og køretid.

Der forbeholdes ret til deltagelse i forhåndsmøde og besigtigelse af byggepladsen.

Ved salg til 2 eller flere rekvirenter fradrages beregnerhonoraret 30 %

En sag kan kun sælges til andre/flere rekvirenter med den første rekvirents godkendelse/accept.

Beregnerfirmaet forbeholder sig altså ikke ret til at sælge kalkulationen til flere rekvirenter.

Akkordlønnen er udregnet efter den mellem TIB og Dansk Byggeri gældende akkordprisliste, positioner der ikke direkte kan udledes af prislisten er skønnet, og bør vurderes af entrepenøren inden afgivelse af tilbud. Akkordlønnen tillægges 2 % til dækning af kvalitetssikring, 10 % til dækning af daglønstimer, samt den på kalkulationsudarbejdelsestidspunktet gældende procentsats til dækning af sociale udgifter m.m.

Medmindre andet er aftalt leveres beregninger altid som NETTOKALKULATION, entrepenøren skal selv vurdere byggepladsomkostningerne, og tillægge virksomhedens faste omkostninger, samt avance.