NemKalk2015-09-24T13:26:42+00:00

NemKalk

Kalkulationsprogrammet er udviklet og beregnet af Erik Christensen Beregnerservice, og er en prislisteforenkling med både løn og materialepriser, som kan anvendes til lynhurtig udregning af overslag og tilbud på enfamiliehuse, om- og tilbygninger, tag- og vinduesudskiftninger, samt mindre erhvervsbyggerier.

Programmet forudsætter ikke forudgående priskurantkendskab, og har man kundskaber i tegningslæsning kan NemKalk anvendes uden yderligere kurser og oplæring.

NemKalk indeholder priser på ca. 2.550 løn- og materialepositioner, som man har mulighed for at regulere i op- eller nedadgående retning for samtlige positioner. Materialepriserne er gængse handelspriser for Sønderjylland, som hele tiden følges nøje. Svendelønspriser er overenskomstmæssige akkordlønninger nøje udregnet efter den gældende prisliste for veludført tømrer- og snedkerarbejde m.v.

Programmet bliver opdateret to gange årligt med eventuelle prisreguleringer. Maj-Juni udsendes hvert år den første opdatering som indeholder både løn- og materialeprisopdatering og November udsendes så den anden opdatering som kun indeholder opdatering af materialepriser. Den første opdatering forudsætter afsluttede overenskomstforhandlinger.

Pris for køb af licens på NemKalk er i alt kr. 3.150,-, og derudover vil prisen på årlige opdateringer være kr. 1.575,- som forud-faktureres hvert år sammen med udsendelsen af den første opdatering i Maj-Juni. Begge priser er excl. moms. Priserne reguleres årligt med samme prisstigning som den overenskomstmæssige svendeløn stiger.

Der vil derudover være mulighed for at købe konsulentbistand ved eventuel oplæring i brug af NemKalk, som vil blive faktureret med gældende timelønssats samt eventuel kørselsgodtgørelse ved transport til deres virksomhed.

Aftalen kan opsiges med minimum 3 måneders varsel til hovedforfaldsdatoen 1. Maj.