Kalkulation for håndværkere

Vores hovedområde består i forkalkulation af tømrer- og snedkerentrepriser, samt indhentning af materialepriser og mindre underentreprisetilbud hos deres sædvanlige leverandører. Derudover sælger vi det regnearksbaserede kalkulationsprogram NemKalk, som er en prislisteforenkling til udregning af tilbud på mindre tømrer- og snedkeropgaver.

Det er vores mål altid at være blandt Danmarks førende beregnervirksomheder, ved hele tiden at følge med udviklingen, og tilpasse os den aktuelle markedssituation.

Ved anvendelse af kalkulationssystemet Visual Kalkulation fra EG A/S, leverer vi et fuldt overblik over opgavens nulpunktsomsætning, hvor alt gennemkalkuleres detaljeret.

De vil ved køb af en nettokalkulation altid få oplevelsen af en overskuelig, præcis og gennemsigtig kalkulation, der indeholder alle de oplysninger en håndværksmester kan ønske sig.

Virksomhedsgrundlag

Virksomheden er opstartet som følge af et stigende behov for outsourcing af opgaver, da man på denne måde undgår en fast omkostning i form af en fast ansat beregner i virksomheden, der i nedgangstider kan blive en stor belastning for virksomhedens økonomi.

Beregnervirksomheden er opstartet i April 2003 som deltidsbeskæftigelse, men da opgavetilgangen meget hurtigt blev stor, valgte jeg allerede 5 måneder senere, at gøre det til fuldtidsbeskæftigelse.

NemKalk

Kalkulationsprogrammet er udviklet og beregnet af Erik Christensen Beregnerservice, og er en prislisteforenkling med både løn og materialepriser, som kan anvendes til lynhurtig udregning af overslag og tilbud på enfamiliehuse, om- og tilbygninger, tag- og vinduesudskiftninger, samt mindre erhvervsbyggerier.
Programmet forudsætter ikke forudgående priskurantkendskab, og har man kundskaber i tegningslæsning kan NemKalk anvendes uden yderligere kurser og oplæring.

Kontakt

Erik Christensen, Beregnerservice
Hørtoftvej 2A, Dybbøl
6400 Sønderborg

Tlf. 74487450 (er også mobil)

Email: ecb@post.tdcadsl.dk

Hjemmeside www.ecberegner.dk